MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MADDE 1- TARAFLAR

MADDE 2- SÖZLEŞMENİN KONUSU:
İşbu sözleşmenin konusu, ALICI’nın SATICI’ya ait http://www.cutiefingers.com internet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış ücreti belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

MADDE 3- ÜRÜN BİLGİLERİ:
İş bu Sözleşme konusu ürüne; ürünün satış bedeline, teslim ve ödeme şekillerine ait bilgiler aşağıda dökümü yapıldığı gibidir.

MADDE 4- GENEL HÜKÜMLER:
4.1 Alıcı, Madde 3'de belirtilen iş bu Sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ürün bilgilerini okuduğunu ve iş bu Sözleşme akdedilmeden önce gerekli teyidi verdiğini kabul ve beyan eder.
4.2 Satıcı, Sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile birlikte teslim edilmesinden sorumludur.
4.3 Alıcı, iş bu Sözleşme öncesinde ürünlere ilişkin ön bilgilendirme formunu teyit ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
4.4 Taraflar iş bu Sözleşme şartlarının yanı sıra 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümlerini kabul ettiklerini ve bu hükümlere uygun hareket edeceklerini kabul ve beyan ederler.
4.5 İş bu Sözleşme'nin tüm maddeleri Satıcı ve Alıcı tarafından okunmuş ve kabul edilmiş olup, iş bu Sözleşme Alıcı tarafından elektronik olarak onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.

MADDE - 5 CAYMA HAKKI:
5.1 Alıcı, iş bu Sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişiye / kuruluşa tesliminden itibaren yedi (7) gün içerisinde, iş bu Sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Fakat kişiye özel hazırlanan, baskılı ürünlerde Alıcı baskı onayı verdikten sonra cayma hakkına sahip değildir. Alıcı'nın, cayma hakkını kullanabilmesi için, bu süre içinde Satıcı'ya bildirimde bulunması şarttır.
5.2 Taraflar Mesafeli Satışa Dair Yönetmelik'in 7/4 gereğince aşağıdaki hallerde cayma hakkının kullanılmayacağını kabul, beyan ve taahhüt ederler;
a) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmeleri;
b) Fiyatı borsa veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda belirlenen mallara ilişkin sözleşmeler.
c) Tüketicinin/Alıcının istekleri veya onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan, niteliği itibariyle geri gönderilmeye elverişli olmayan ve hızlı bozulan ve bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan mallar tek, kullanımlık ürünlere ilişkin sözleşmeler.
ç) Tüketici/Alıcı tarafından ambalajının açılmış olması şartıyla, ses veya görüntü kayıtlarına, yazılım programlarına ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.
d) Gazete, dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.
e) Bahis ve piyangoya ilişkin hizmetlerin ifasına ilişkin sözleşmeler.
f) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ve tüketiciye/Alıcıya anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmeler.
5.3 Alıcı cayma hakkını kullanması halinde Satıcı, cayma bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren en geç on gün içerisinde almış olduğu toplam bedeli ve tüketiciyi borç altına sokan her türlü belgeyi tüketiciye hiç bir masraf yüklemeksizin iade etmek ve yirmi gün içerisinde de malı geri almakla yükümlüdür.

MADDE - 6 YETKİLİ MAHKEME:
İş bu Sözleşme ile ilgili çıkacak ihtilaflarda her yıl Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından ilan edilen değere kadar Alıcı'nın yerleşim yerindeki Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri, söz konusu değerin üzerindeki ihtilaflarda ise Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

İşbu Sözleşme ticari amaçlarla yapılmıştır.

İşbu sözleşme ALICI tarafından elektronik olarak onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.